HEM     Kanotuthyrning     BOENDE     KANOTKARTOR     GalLeri


Första dag *
Första dag
Sista dag *
Sista dag
V.g. ange typ och antal
Tillbehör
Paddel, flytväst och kapell (för kajak) ingår i hyrpriset. Kanotvagn, packtunnor, packsäckar, naturvårdskort och fiskeort behöver inte förbokas.
Kunduppgifter
Namn *
Namn
Adress *
Adress
Uthyrningsvillkor

Lägsta ålder för att hyra kanot är 18 år. Vid förbokning beräknar vi en bokningsavgift om 20% av hyresbeloppet. Hyra utöver bokningsavgift betalas senast vid hyrestidens början. Vid avbeställning före hyrestidens början kan uthyraren tillgodoräkna sig en del av hyresbeloppet beroende på när avbeställningen sker; 20% av den totala hyran 7 dagar eller mer före hyrestidens början, 50% av den totala hyran 6-1 dagar före hyrestidens början, 80% av den totala hyran mindre än 24 timmar före hyrestidens början. Om avbeställning före hyrestidens början sker pga. dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständighet som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj återbetalas bokningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift om 100 kr. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. Hyreskontraktet kan överlåtas till annan person om inte uthyraren har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Hyrestiden räknas från kl 10:00 den första hyresdagen till kl 18:00 den sista hyresdagen. Hyrestiden får inte överskridas utan godkännande av uthyraren. All paddling sker på egen risk. Flytvästen skall alltid bäras vid paddlingen. Den uthyrda utrustningen skall lämnas väl städad på uppgiven plats vid hyrestidens utgång. Hyresgästen svarar vid skada eller förlust av utrustningen eller delar av utrustningen under hyrestiden. Uppkomna skador eller förlust skall anmälas omedelbart vid återkomsten och ersätts till självkostnadspris.